Erasmus+ collaborattion project „Digitalise VET (DigiVET)“ nr 2018-1DE02-KA202-005185

Project's goal:

Projekti eesmärgiks on partnerkoolide õpetajate kogemuste ja teadmiste jagamine digivahendite kasutamisel õppetöös. Projekti lõpptulemusena valmib ülevaade projektipartnerite parimatest praktikatest digivahendite kasutamise valdkonnas kutseõppes.

Leading partner:
IB Berlin-Brandenburg GMBH Region Brandenburg Nordost from Germany (www.internationaler-bund.de)

Duration:
01.10.2018-31.03.2020

Partners:

IB Berlin-Brandenburg GMBH Region Brandenburg Nordost from Germany (www.internationaler-bund.de)

Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras from Lithuania (www.mpcentras.lt)

Võrumaa Kutsehariduskeskus from Estonia(www.vkhk.ee)

Source of funding:
Erasmus+ strateegilise koostööprogramm

Key Action 2: Strategic Partnerships

Project budget: 14 375 EUR

Articles

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esindus osales 25.10-27.10.2018 Berliinis projekti DigiVET avakohtumisel

Siret Lillemäe