Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidus + töötamine puidutöötlemise valdkonnasÕppeaeg6 kuud

Kes on CNC puidutöötlemiskeskuse operaator ja mida ta oskab?

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator  on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõttes. Tema tööks on puidust või puidupõhisest materjalist toorikute töötlemine CNC puidutöötlemiskeskusel. Ta tunneb oma töös kasutatava puidutöötlemiskeskuse ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning järgib toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. 

Kuidas CNC puidutöötlemiskeskuse operaatoriks õppida saab? 

Eeldus alustamiseks: põhiharidus 

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe ühel päeval nädalas

Õppeaeg: 6 kuud

Ettevõttepraktika maht: 9 EKAP (ca 234 astronoomilist tundi)

Õppekava läbimisel sooritatakse CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori 4. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Õpingute vältel omandatakse järgmised kompetentsid: 
töö planeerimine ja korraldamine; 
juhtprogrammide koostamine ja seadistamine;
toorikute töötlemine kasutades abivahendeid ja šabloone; 
CNC puidutöötlemiskeskuse hooldamine.

Mis saab edasi?

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator on nõutud oskustöötaja igas puiduettevõttes. Eriala lõpetajal on võimalik edasi õppida Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses puittoodete tehnoloogia erialal.

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi  https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi

Lauri Tasso