Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Köögiabiline

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik2. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine (päevane)Eeldus alustamisekshariduslike erivajadustega õpilased; haridusnõuded puuduvadÕppeaeg2 aastat

Kes on  köögiabiline  ja mida ta oskab?

Köögiabiline abistab kokka toitude valmistamisel, käitleb toiduaineid, teeb puhastus-ja koristustöid ja järgib ettevõtte enesekontrolliplaani. Köögiabiline töötab meeskonnas juhendamisel.

Kuidas köögiabiliseks õppida saab?

Eeldus alustamiseks: haridusnõudeta, mõeldud eelkõige TÕK lõpetanud õpilastele.

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane) õpe 

Õppeaeg: 2 aastat

Õpe toimub Urvaste õppekohas

Õppekava läbimisel sooritatakse 2. taseme köögiabilise kutseeksam.

Mida õpitakse?

Õpitakse puhastamist ja koristamist, teenindust, toiduhügieeni, kodumajandust, lihtsamate toitude valmistamist ja kuidas tööalaselt suhelda.

Mis saab edasi?

Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks köögiabilisena erinevates toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks.
 

Vally Koorits