Sisseastumine

Erialad

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpeÕppevormsessioonõpe / töökohapõhineEeldus alustamisekskeskharidus ja 4. või 5. kvalifikatsioonitasemele vastavad kompetentsid või töökogemus puidutöötlemise valdkonnasÕppeaeg0,5 aastat

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog töötab puidust või puidupõhistest materjalidest toodete (nt mööbel, tarbeesemed, avatäited) valmistamise, müümise või paigaldamisega tegelevas ettevõttes.

Ta töötab ettevõttes meeskonna liikmena ja teeb ka koostööd erinevate osapooltega ─  sisearhitekti, tellija, tarnijate ja allhankijatega.

Tema peamine tööülesanne on puittoodete  tehnilise dokumentatsiooni kavandamine ja koostamine, toodete valmistamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ning tootmisprotsessi ettevalmistamine. Puittoodete konstrueerija-tehnoloog ei tegele ehitiste kandekonstruktsioonide konstrueerimisega.

Töötukassa toetab

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada töötukassale enne õppima asumist. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.