Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Puittoodete konstrueerija-tehnoloog

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekskeskharidus ja 4. või 5. kvalifikatsioonitasemele vastavad kompetentsid või töökogemus puidutöötlemise valdkonnasÕppeaeg6 kuud

Kes on puittoodete konstrueerija-tehnoloog ja mida ta oskab?

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog töötab puidust või puidupõhistest materjalidest toodete (nt mööbel, tarbeesemed, avatäited) valmistamise, müümise või paigaldamisega tegelevas ettevõttes.
Ta töötab ettevõttes meeskonna liikmena ja teeb ka koostööd erinevate osapooltega ─  sisearhitekti, tellija, tarnijate ja allhankijatega.

Tema peamine tööülesanne on puittoodete  tehnilise dokumentatsiooni kavandamine ja koostamine, toodete valmistamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine ning tootmisprotsessi ettevalmistamine. Puittoodete konstrueerija-tehnoloog ei tegele ehitiste kandekonstruktsioonide konstrueerimisega.

Kuidas puittoodete konstrueerija-tehnoloogiks  õppida saab?

Õppevorm: mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, ühel päeval nädalas 

Õppeaeg: 6 kuud

Praktika õppemahuga 10 EKAP (ca 260 astronoomilist tundi) on integreeritud moodulite õppemahu hulka.

Eeldus alustamiseks: keskharidus ja vähemalt tisleri 4. või 5. taseme kvalifikatsioonitaseme puidutöötlemise valdkonna kutse või töökogemuse olemasolu puidutöötlemise valdkonnas

Õppekava läbimisel sooritatakse puittoodete konstrueerija-tehnoloogi 5. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Õpitakse toote tehnilise dokumentatsiooni ja CNC seadmetele juhtprogrammi koostamist, tootmisprotsessi ettevalmistamist ja ettevõtlust. Erialaselt on võimalik saada täiendõpet ja uusi tehnoloogilisi võtteid puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER.

Mis saab edasi?

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog on omandanud kompetentsuse, mis võimaldab töötada eriala tippspetsialistina puidust või puidupõhistest materjalidest toodete (nt mööbel, tarbeesemed, avatäited) valmistamise, müümise või paigaldamisega tegelevates ettevõtetes. 

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi  https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi

Lauri Tasso