Sisseastumine

Erialad

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarneEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Kes on kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja ja mida ta oskab?

Betoonkonstruktsioonide ehitaja on oskustöötaja, kes võib töötada nii ehitusettevõttes kui ka betoonelemente valmistavas tehases. 
Betoonkonstruktsioonide ehitaja peamised tööülesanded on raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine ja valmistamine.

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppekava läbimisel sooritatakse kivi ja betoonkonstruktsioonide ehitaja 4. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Õppekava lõpetanu oskab ehitusel teha erinevaid töid alates vundamendi valamisest katuse paigaldamiseni, lisaks omandab kutsekeskhariduse.

Töös tulevad kasuks ka teadmised vundamendi-, müüri-, ehituslikest puu-, krohvi-, maalri- ja plaatimistöödest. Tähtis on teada ja järgida ohutusnõudeid ning kasutada ergonoomilisi töövõtteid.

Mis saab edasi?

Pärast õppekava läbimist ja kutseeksami sooritamist väljastab Eesti Ehitusettevõtjate Liit kutsetunnistuse.

 Õppe- ja rakenduskava

Merike Aruväli