Sisseastumine

Erialad

Metallide töötlemise tehnik - tehnoloog

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpe ÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidus ja töökogemus või 4. tasemele vastavad kompetentsidÕppeaeg1 aasta

Kes on metallide töötlemise tehnik-tehnoloog ja mida ta oskab?

Tehnik-tehnoloog on keskastme spetsialist, kes on valmis juhendama oskustöötajaid ja kogemuste omandamise järel ka juhtima esmatasandi struktuuriüksuse tööd metalliettevõttes.

Eeldus alustamiseks: keskharidus, vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme erialale vastava kutse või erialalise töökogemuse olemasolu

Õpingute lõppedes võimalik sooritada metallide töötlemise tehnik-tehnoloogi 5. taseme kutseeksam

Mida õpitakse?

Õppekava käigus õpitakse tundma ja rakendama peamisi metallitöötlemise valdkonna tehnoloogilisi protsesse ja seadmeid, omandatakse praktilise töö oskused väga erinevatel tehnoloogilistel seadmetel: arvjuhtimisega metallilõikepinkidel, erinevatel lehetöötlus-, keevitus- ja viimistlusseadmetel, omandatakse oskused meeskonnatööks ja juhendamiseks.

Mis edasi saab?

Õppekava annab kutse- ja erialase ettevalmistuse, mis võimaldab töötamist keskastme spetsialistina metallitöö valdkonnas.

Viienda taseme kutseõppe lõpetanu võib asuda edasi õppima rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes.

 

Töötukassa toetab

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada töötukassale enne õppima asumist. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

 Õppekava

Jüri Post