Sisseastumine

Erialad

Pottsepp-sell

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpeEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaeg1 aasta

Pottsepp-selli  peamised tööülesanded on tahkeküttesüsteemi ja selle elementide ehitamine, paigaldamine ja renoveerimine. 
Tahkeküttesüsteemide alla kuuluvad nii tellistest, erinevatest plaatidest ja plokkidest, maakivist või muust materjalist tahkeküttel töötavad müüritiskütteseadmed (ahjud, pliidid, kaminad jne) ja nendega kaasnevad süsteemid (lõõrid, korstnad jne.) kui ka tootja vastutusega valmiskütteseadmed ja korstnasüsteemid (nt kerged õhkküttekaminad, saunakerised).

Pottsepp-sell ehitab ja remondib tahkekütteseadmeid ja korstnasüsteeme kõrgema taseme pottsepa juhendamisel.

Ehitusettevõtjaid ühendab ning ehitusala kutsete andmist korraldab MTÜ Eesti Pottsepad.

Merike Aruväli